Socials:

Du kan stalla upp antingen igenom att soka forbattrin kallor for att sakerhetskopiera

Du kan stalla upp antingen igenom att soka forbattrin kallor for att sakerhetskopiera

saken da aktuella informationen, alternativ genom att klart fasciner informationen mot kallor saso verkar otillrackliga, vilket stode at att varsko lasaren forsavit informationens harstamning. Kolla samtalsidan stav meningsfull länk mer information.

Bland dom arter som anvander erotis fortplantnin befinner si saken dar sexuella attraktionen (eller erotis dragnin ) attraktionen till andra medlempulering alternativ for erotiska aktiviteter.

Atskilliga hypoteser gallande evolutionsteorin foreslar att somliga sarskilda egenskaper hos organismer ( sekundara sexuella egenskaper ratten i pafaglar, storleken pa hornen it hjortar, saken da sexuella hud fran primater; volymen utav brosten alternativ storleken ratio- svaga kvinnors hofter, muskelmassa hos karla. ), saso skulle vall sexuell tilldragning, inneha valts ut itu evolutionen darfor at hoja risken stav reproduktion med saken dar lampligaste partnern.

Salunda skulle manga populara attraktioner, so broststorlek eller nago kvinnas laga proportion mellan midja sam hoft, framfo motsvara sexuella preferenser pa grund av sarskilda kulturella egenskaper.

OBS saken dar narvarande artikeln presenterar teorier sam vetenskapliga data om morfologiska, sunda, olfaktoriska egenskaper etc. saso orsakar sexuell tilldragning emellan djur. De specifika neurobiologiska processerna saso astadkommer det mojligt att kanna igen det motsatta konet presenteras i artikeln Sexuell bojels. De neurobiologiska processerna sasom ligger at stomme stav sexuella preferenser pro vissa egenskaper hos partnerna alternativt pro nagra specifika partners presenteras ino artikeln erotis foredr.

Tillganglig ram

Syntesen av stav ha tillgangliga uppgifte tyder villig att do flesta kreatu befinner sig biologiskt organiserade for heteroseksuell samlag. Bundenhet pa kannetecknen hos kanda neurobiologiska kretsar verkar kemisk samfardsel existera saken da mest lampliga stav transferering fran signaler sasom utloser erotisk tilldragning.

Neurobiologiska kretsar utav samla

Nya vetenskapliga studier visar att den allmanna neuroanatomiska organisationen bruten icke-primata moderkaksdjur befinner si i synnerhet utformad sta heterosexuell sampulering. Enkelt uttryckt finns det tre stora forkopplade neurobiologiska kretsar, kontrollerade fran hormoner

I enlighet med denna organisation befinner sig det inom moderkaksdjur luktkretsarna som verkar existera de mest lampliga forut nedarvd bearbetning utav signaler som utloser sexuell dragnin.

Organisation it sensoriska ordn

Studien bruten olika sensoriska ordn antyder att enkom kemisk kommunikation uppenbarlige befinner sig den mest lampliga darfor at sprida signaler relaterade at sexuell dragning.

Nago kemisk molekyl kan faktiskt hava specifika fysikaliska och kemiska egenskaper, som skiljer sig kopiost fran de tusentals andra kemiska molekyler sasom finns inom miljon. Kemisk kommunikation finns pa all nivaer i ett organism i cellen, emella celler, mellan vavnader och organ. Dartill kan kemiska molekyler forsiktig syntetiseras, emitteras samt detekteras bruten nago organism. Hos moderkaksdjur kan flera sensoriska organ ( tunga, Grueneberg ganglion, septalorgan etc.) rona kemiska molekyler. Skad det ar olfaktoriskt epitel samt i synnerhet det vomeronasala organet saso verkar specifikt organiserat darfor at paverka dom kemiska signaler saso utloser erotisk dragnin.

Jamfort tillsamman fysisk stimulering utgo det somatosensoriska systemet itu flera typer utav receptorer ( mekanoreceptorer, nociceptorer, termoreceptorer osv.) Saso finns inom huden, inalvorna, musklerna sam senorna ino kroppen. Mot skillnad fran sensoriska ordna darborta receptorer finns ino sensoriska organ, ar annorlunda somatosensoriska receptorer utspridda ino alltsammans kroppen. Dessa receptorer mojliggor detektering itu skadliga stimuli, temperatur, stretch, tryck, vibrationer alternativt bekantskap. Villi denna niva marker vi att ingen it dessa receptorer kan befinna specifika forut nagon erotisk tecken. Var vagguttag med kroppen aktiverar somatosensoriska receptorer, oavsett forsavit kontakten befinner si sexuell alternativt icke. Det finns eftersom inga elementara somatosensoriska signaler som ar specifika forut reproduktivt uppforande. Det finns emellertid specifika kopplingar mellan penis / kittlare och beloningssystemet, saso utloser sexuella reflexer samt inducerar massor sexuella lardomar. Men det somatosensoriska systemet verkar inte besta organiserat darfor at hantera signaler sasom utloser erotisk dragnin.

Saken da visionen ar ett stor sensorisk kanal bland hominider. Atskillig teorier ager foljaktligen spekulerat inom att visuella signaler kan funk som specifika signaler darfor at utlosa sexuell attraktion. Men det visuella systemets funktionella egenskaper verkar icke finnas till lampliga pro proces utav medfodda signaler om erotis tilldragning. Realitet ar att fotonerna saso utgor elektromagnetisk stralning samt lyse ar energipartiklar. De kan sarskiljas fran varandra igenom sin vaglangd emellan 10 3 sam 10 ?14 meter. Do sensoriska synstrukturerna befinner si receptorerna (3 typer av kottar och 1 cirka utav stavar ) hos dom neurosensoriska cellerna inom nathinnan sasom detekterar fotoner tillsamman nagon vaglangd emella 400 och 700 nm. Torsk villig dessa egenskaper, i basta nedgang ino dagsljus, kan blott tre principiell visuella signaler detekteras. Aven, saken da anatomiska nivan, visas saken da ej ino gnagare kopplingar mellan visuella strukturer sam nervceller i hypotalamus saso styr hormonellt reproduktionssystem ( neuroner mo GnRH / LHRH). Itu dessa motiv ar det osannolikt att det finns en nedarv grundlaggande visuell signal om avelsbeteende. Likval kan det besta genomforbar att precis upplysning, extraherad a bearbetning bruten elementara visuella stimuli, kan funk som nago nedarvd tecken. Denna atgard, aven om saken da befinner si osannolik efterso dess inneboende komplexitet, kan ske inom do associerande kortikala delarna bruten det visuella systemet.

Inom proportion till horseln befinner sig horselns sensoriska strukturer sensoriska harepitelceller ino snackans spiralorgan, saso kanner utav rorelser orsakade bruten molekylara vibrationer ino luft eller divateoxi. Molekylara vibrationer ager icke specifika konsegenskaper, sa det kan uppenbarligen ej foreligga nagon nedarv grundlaggand horsel tecke saso utloser erotisk attraktion. Aven upptrader den anatomiska nivan ej i gnagaranslutningar emellan horselstrukturerna samt nervcellerna inom hypotalamus sasom styr hormonellt reproduktionssystem ( neuroner at GnRH / LHRH). Snar kan det besta genomforbart att noga underrattelse, extraherad av process fran elementara horselstimuli ino associerande kortikala regioner, kan funk som nagon medfodd tecken. Skad undersokning tillsamman gnagare indikerar att det mojligtvis inte finns marklig medfodda horsel sexuella signaler, varken hos honan alternativ hos hanen.

Sammanfattningsvis inom saken da aktuell kunskapslaget blott luktsystemet inom moderkaksdjur verkar specifikt organiseras darfor att paverka skild typer itu medfodda signaler saso kan utlosa erotisk dragnin.

Signaler saso utloser erotis attraktionskraft

Ino linje med den biologiska organisationen fran sensoriska ordn har experiment visat vikten fran skilda fakt (kon, alder, endokrin tillstand, genotyp, etc.) sasom formedlas utav kemiska molekyler sam deras roll inom erotis attraktionskraft.

Andra signaler, saso ej befinner sig kemiska och sasom det sta ha ar svar att faststalla om dom ar medfodda eller forvarvade, lira likas nagon funktion i erotis attraktionskraft. Dessa signaler, sasom relaterar till erotisk dimorfism samt precopulatory beteenden ( uppvaktning visar ), befinner sig